Call us directly: +91 79 264 00 786, 081 282 828 78

204, Prerna Arcade, Opp. Doctor House, Paldi, Ahmedabad, Gujarat.

ODFS Trained Clinician

SURAT

Name: SPINEX-DR.NIRAJ BHANSALI

Phone: 09825124384

LONAWALA

Name: DIVYANG PATEL

Phone: 09712944378

Jamnagar

Name: Dr.Purvesh Maniar

Phone: 09327038578

HYDERABAD

Name: Dr. Anjali Agrawal

Phone: 08790465446

CHENNAI

Name: Murugan

Phone: 09642962956

PONDICHERRY

Name: DR.CHARLES

Phone: 09566933355

Delhi

Name: Praveen Kumar Dubey

Phone: 09910846749

DELHI

Name: HARIDUTT SHUKLA

Phone: 08802397294

DELHI

Name: DR.VAIBHAV

Phone: 08791586640

Delhi

Name: Dr. VIVEK SHARMA

Name: Dr.Harmann Kaur

Phone: 09891237412

DELHI

Name: Dr Ankit Jain Physiotherapist

and Faculty in AMITY University

Phone: 99996 00611

BARODA

Name: Dr.Mehul Jadav

Name: Dr.Darsana Thakkar

Phone: 09825314847/07383780490

BHAVNAGAR

Name: DR.LAXMI  GURUMUKHANI

Phone: 09825736960

Email: lachhmijg@gmail.com

Rajkot

Name: Dr.Chirag Magdani

Phone: 09428894788

Email: dr.magdani@gmail.com

Chennai

Name: Dr. Srinivasan

Phone: +91 9444117837

Email: cptgecp@gmail.com

Chennai

Name: Murugan

Phone: 9840346048/9094714344

Chennai

Name: DR.JAGDISH Kalpana

Phone: 09841608070

Indore

Name: Dr. Neha Arora

Phone: 09827079888

Kolkata

Name: Dr. P K Mitra (NIOH team)

Phone: 09007100546

Assam

Name: Dr.Srikant Siktia

Phone: 9435059430/9886928904

Pithampura

Name: Sriram

Phone: 9063742999/41999

Mumbai

Name: Dr. Gaurish Kenkre

Name: Dr.Laxita Jain

Phone: 9930787333/8097779971

dr.gaurishkenkre@yahoo.co.in

Mumbai

Name: Dr.Dhaval Shah

Phone: 9892409810

Email: dhavalphysio@yahoo.co.in

Jaipur

Name: Dr. Rakesh Punya

( Clinical Physiotherapist)

Phone: 09460038280

Pune

Name: Sagar (Physiotherapist)

Name: Atif (Physiotherapist)

Phone: 9960630784/09890505300

Delhi

Name: Vimhans hospital

Physiotherapy department

Ludhiana

Name: Rahul Midha

Phone: 9463796361

JODHPUR

Name: Dr. Rajpurohit

Rajdadiji  Hospital

Phone: 9414419415

JODHPUR

Name: Dr. Asad

Physiotherapist

Phone: 9610192620

DELHI

Name: Vipin Rastogi

Phone: 9910316164

BANGALORE

Name: MOBILITY INDIA

Phone: +91-80-26494444 / 26597337

Email: e-mail@mobility-india.org

CHENNAI

Name: DR.M.SUGAN

PT MPT (NEURO),MSC,MBA

9941371471,7871201213

Today’s physiotherapy

Show Buttons
Hide Buttons